tian tan buddha

hong kong tian tan buddha

hong kong tian tan Buddha

tian tan buddha 2

tian tan buddha 3

tian tan buddha 4

tian tan buddha 5

MAP: locate “HONG KONG TIAN TAN BUDDHA” on the planet