sagano torokko

kyoto sagano scenic railway

kyoto sagano scenic railway

sagano torokko 2

sagano torokko 3

sagano torokko 4

sagano torokko 5

MAP: locate “KYOTO SAGANO SCENIC RAILWAY” on the planet